IPAC12 Tuesday Poster Session 5 22 2012 - VGRAMIREZ