IPAC12 Chairman's Cocktail Party Monday 5 21 2012 - VGRAMIREZ